Wilskracht Noordhorn
- Contactgegevens

Wilskracht Noordhorn

Home

Wilskracht-Noordhorn begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis of psychosociale problematiek, die hen beperkt bij het wonen, werken en meedoen in de samenleving. Met de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, zijn gemeentes verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding van onze cliënten. Net als deze gemeentes, streven wij naar participatie, zelfredzaamheid, veiligheid en autonomie voor deze doelgroep. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van onze cliënten vormen de spil van ons bestaan. Samenwerken met organisaties die hetzelfde belang behartigen is hierin essentieel. Samen met onze cliënten werken wij toe naar rehabilitatie en herstel. Met een team van gedreven professionals en met innovatieve methodes begeleiden we cliënten naar het uiteindelijke doel: wonen, werken en meedoen in de samenleving.

Voor wie?
Wilskracht is gespecialiseerd in de intensieve ondersteuning van individuen (alleenstaand of in gezinssituatie) die het door de aanwezige problematiek niet lukt om goed voor zichzelf of de directe omgeving te zorgen. Hierbij kan ook sprake zijn van meervoudige problematiek die langdurig aanwezig is. Wij gaan daarin geen uitdaging uit de weg, denken we buiten kaders en vooral in oplossingen. 
De zorg die wij bieden bestaat uit het begeleiden van mensen op verschillende terreinen. Hierbij kun je denken aan begeleiding bij het voeren van de administratie, begeleiding bij het verrichten van huishoudelijke taken en het plannen en organiseren van bijvoorbeeld dagindeling/dagbesteding of gewoon een luisterend oor. Maar ook zingeving, voeding, beweging en het bevorderen van een eigen netwerk vinden wij belangrijk. Dit noemen we dan ook wel Positieve Gezondheid.
Onze begeleiding is ambulant, wat betekent dat onze begeleiders bij jou thuis komen zodat je in je eigen omgeving de bij jou passende begeleiding ontvangt. Alle begeleiders zijn opgeleid voor hun taak en zeer ervaren in hun.
Wij bieden betrokken zorg, waarbij jouw zelfredzaamheid en zorgwens voorop staat. Ons doel is om jouw kwaliteit van leven te verbeteren met behoud van je eigen zelfstandigheid. Daarbij staat wie jij bent, bij ons bovenaan!